Profili monferrini

Edoardo Canepa

Diplumasi ragiunier la subbit fat

l’agricultur a Pobietto, asienda storica.

Al’era apasiunà dis travai e

al la ancura cuntinualu

an tal Consorsio Agrario ad Muran.

Ultimà la carriera d’agricultur, an tal 1993,

a le rivà a Casà e le entrà an tin negosi

at feramenta storich an piasa Castè, a

n cula casetta cas trova a l’inissi ad via Saffi

che i casaleis ad na vota al la ciamavu

“la ca basa” e a l’era al corp ad guardia

dal nost castè.

Is munsù le anche amant ad la storia

ad la nostra sità e sutta al negosi,

andù ca iè la galeriia per andà an tal castè

ie da tut: pus, fur, vultinni, stansi per mangià

e dromi e lu, poc par vota, a la sistemà

tut an tal migliur di modi.

Inoltre, al negosi a le furnì

ad qualsiasi roba

ca la serv per fa i travai attual.

Brau e complimenti cal pensa semp

da ricurdà sa sità ac me ca l’era:

al so nom a lè Edoardo Canepa,

cunsì ac me Dino.