Profili monferrini

Michelino Sassone

Diplumà ragiunié, ac me travai

l’ha fat al diretur aministrativ

ant’istitut sculastich regiunal

e primma l’era dipendent regiunal.

Finì si istitut sculastich

l’ha fat la so aparision

da 10 ani la pension

e, fatalità, ai scur tut tranquil.

Da dui ani l’è president

dal Lions Club Marchesi

del Monferrato.

Is travai al cunsist an tal tratà

argument cun vari relatur

e, cui fondi, inisiativi benefichi,

i famus “service”

e sperumma chi duru.

Anfin, par finì la cuntulla,

l’è spusà cun Laura da trentaset ani

cun dui fioi: Matteo e Marianna.

Quaicos iumma spiegà,

magari pu anan as cuntinua.

Par scrivi a iè semp in posticino.

Al so nom a l’è

SASSONE MICHELINO.