Profili monferrini

Pietro Giust

L’ha studià al Sobrero,

l’ha pià al diploma at perito

elettronic industrial.

L’ha cmensà la so esperiensa lavurativa

a la Sesamo an qualità ad culaudatur

at sistema antirapinna par trei ani.

Dop l’è stat asumì a la Coop Piemonte

al Valentin cme diretur par des ani.

Atar decennio agente ad cumerciu

an tal camp ad l’estetica.

Atar cambiament: cap area an Piemont

an tal setur antinfortunistica.

Dop tutti si esperiensi lavurativi

l’è rientrà ant l’elettronica cun

al so negosi at telefunin i-Riparo

an via Lansa 32.

Acsì iè da augurai na longa vitta

par pudei anventà semp dal robi novi

e ti trovi tutti an tal so negosi.

Mnè minimi n’idea: ca ianventu

in telefunin che, schisanda an buton,

ai sort anche da mangià;

sta sicur che an tal so negosi at tlu trovi. Cun tutti i telefunin cas po truà an

tis negosi ai manca ancura culla d’arte culinaria ma da chi in poc at temp at tlu trovi:

al sarà ammachi question ad gust. Al so nom a l’è Pietro Giust